Damu, iyileştirme özelliği ve şeytanları kovma yetenekleriyle ünlü bir Sümer tanrısı. Larşa, Ur ve muhtemelen Girsu'da onurlandı­rılan Damu'nun kim olduğunun belirlenmesi yönünde zorluklar vardır. Çoğu zaman tanrı Ningişzida oğlu olarak kabul edildiği görülse de bu konu hakkında kaynaklar farklı ifadelere de sahiptir. Damu'nun Suriye'deki Ebla ve Emar şehirlerinde tapınılan bir tanrı mı yoksa bölgede ün kazanmış bir kahraman mı olduğu saptanamamıştır. Damu'nun kültü Babil dönemi sonrası ortadan kalkmıştır.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Jeremy Black, Anthony Green, Mezopotamya Mitolojisİ Sözlüğü Tanrılar İfritler Semboller, 2003, Aram Yayıncılık, s. 64.