Dahte

dövizle askerlik yapabilen kişiler

Dövizle Askerlik Hizmetine Tabi Erler (DAHTE), günümüzdeki adıyla Dövizle Askerlik, 20 yaş ve üzeri erkek Türk vatandaşlarından yurt dışında en az 3 yıl çalışmış olanların belli bir döviz miktarı karşılığında askerlik hizmetinden muaf tutulduğu bir uygulamadır.

Geçit yapan Türk askerleri

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak; işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, Türkiye'de geçirdikleri günler hariç en az üç yıl (365*3=1095 gün) yabancı ülkelerde (veya yabancı gemilerde) bulunan TC vatandaşları, askerlik bedelini (182.609,04 TL peşin ödeyerek)[1] dövizle öder ve askerlik eğitimi görmeden terhis olur.[1] Bu hak aynı zamanda yurtdışında en az 3 sene ikamet etmiş olan çift vatandaşlığa sahip T.C. vatandaşlarına da tanınır.

Askerlik Hizmeti Hizmet Süresi Devlete Ödenen Ücret (TL)
Yedek subay ve yedek astsubaylar 12 ay Yok
Er ve erbaşlar 6 ay Yok
Bedelli Askerlik (2018 ve sonrası) 1 ay 182.608,00 TL (2024)
Kışlasız Bedelli Askerlik (2011 ve 2014) Yok 30.000 TL (2011) / 18.000 TL (2014)
Dövizle Askerlik Yok 182.608,00 TL (2024)

Dövizle Askerlik Şartları değiştir

  • Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az üç yıl süre ile fiilen (365*3=1095 gün) yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk Konsoloslukları aracılığıyla Askerlik Şubesine başvurmaları,
  • 38 yaş sınırı içinde bulunanların 6.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını, başvuru tarihinden itibaren 38 yaşlarını doldurdukları yılın sonuna kadar peşin veya en çok dört eşit taksitte ödemeleri,
  • 38 yaş sınırını aşanların (38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde, ödemelerini ya da temel askerlik eğitimini yapmadıkları için kapsamdan çıkartılanların), 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru esnasında peşin olarak ödemeleri gerekir.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b Bedelli askerlik 28 Mart 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Millî Savunma Bakanlığı. Erişim: 30 Ocak 2012. Arşiv: <http://www.msb.gov.tr/anasayfa/phpscr/bedelli/Genel_bilgi_dovizle_askerlik.htm 28 Mart 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.>