Zindanlar ve Ejderhalar

Masaüstü rol yapma oyunu
(D&D sayfasından yönlendirildi)

Zindanlar ve Ejderhalar (veya Zindan ve Ejderha), şu anda Wizards of the Coast tarafından yayınlanmakta olan bir masaüstü rol yapma oyunudur.

Orijinal Zindanlar ve Ejderhalar oyunu 1974 yılında Gary Gygax ve Dave Arneson tarafından o zamanlar Gygax'in firması Tactical Studies Rules (TSR) tarafından yayınlandı. Masaüstü oyunlarından türetilen Zindanlar ve Ejderhalar'ın basımı genelde modern rol yapma oyunlarını ve en:MMORPG (devasa online rol yapma oyunu) endüstrisinin başlanıgıcı olarak görülmektedir.

Wizards of the Coast firması Zindanlar ve Ejderhalar (Dungeons and Dragons) masa üstü rol yapma oyunu için pek çok kitap çıkarmıştır ve hala da çıkarmaktadır. Bu kitapların büyük bir kısmı oyun kuralları, bazı değişiklik ve yenilikler ile ilgili kitaplardır. Zindanlar ve Ejderhalar dünyada en çok oynanan ve tanınan Masa Üstü Rol Yapma Oyunudur.

Zindanlar ve Ejderhalar oyununun en son piyasaya sürülen versiyonu 4 tür. Diğer sürümleri için artık kitap çıkarılmamaktadır.

3.5 Verisiyonundaki karakter sınıfları:

Sorcerer (Büyücü),
Wizard (Sihirbaz),
Cleric (Rahip),
Druid
Paladin (Kutsal Şövalye),
Barbarian (Barbar),
Ranger (Korucu),
Rogue (Düzenbaz),
Bard (Ozan),
Fighter (Savaşçı)

Yukarıda listenenler sadece 3.5 Oyuncunun el kitabında yer alan sınıflardır. Seçilebilecek başka sınıflarda mevcuttur. Türkiye'de Zindanlar ve Ejderhalar (Dungeons and Dragons) masa üstü rol yapma oyunu kural kitaplarının yalnızca biri Türkçeye çevrilmiştir. Bu kitap 3. versiyon Oyuncunun el kitabıdır. Yalnızca bu kitabın çevrilmesi bu oyunu Türkçe olarak oynamak ve öğrenmek isteyen oyuncular için yeterli değildir. Bu kitap hem eski versiyondur hem de oyunun tam anlamıyla oynanabilmesi için gerekli olan Monster Manual ve DM's Guide kitaplarıyda çevrilmeliydi, maalesef bu çeviriler yapılmamıştır. Bu da Oyuncunun el kitabı çevirisinin ZB ler için tam anlamıyla değil yalnızca oyuncular için işe yaradığı anlamına gelmektedir.

Cüce (Dwarf)Düzenle

Boyut :Orta
Hız :6 m
Tercihli Sınıf :Savaşçı
Ana Dil :Ortak Dil ve Cüce dili
Ek Diller :Dev Dili,Gnomca,Goblince,Orkça,Toprak Dili, Yer altı Dili
Yetenekler :Taş veya metallere paha biçmeye +2,Bu madenlerde zanaata +2
Hünerler :Taşkurnazı:Taş yapılarını bir düzenbazın yaptığı gibi inceleyebilir,tuzakları bulabilir.. Karanlık Görüşü:Tam karanlıkta 18 m ilerisine kadar görebilir..Görülen sadece silüetlerdir…Kurtarmalar :Zehire,büyü ve benzerlerine +2 kurtarma;Devlere +4 kaçınma;Goblin türlerine +1 saldırı
Avantaj :+2 Dayanıklılık
Dezavantaj :-2 Karizma

Cüceler Dağların içine oydukları devasa krallıklarında, klanlar halinde yaşarlar. Bu klanlar ayrı ayrı yaşamaktansa; bir araya gelirler, aralarında bir lider klan seçerler ve bu lider klanın reisi, krallığın da reisi olur. Cüceler gün ışığını pek az görürler ama bundan şikayet de etmezler. Onlar için değşiklik sorundan başka bir şey değildir. Diğer ırklara pek az güvenirler, bazen kuzenleri Gnom'lara bile. Yine de dostlarının sonuna kadar arkasındadırlar. Cüceler huysuz, sinirli ve sabırsızdır.

ElfDüzenle

Boyut :Orta
Hız :9 m
Tercihli Sınıf :Büyücü
Ana Dil :Ortak Dil ve Elfçe
Ek Diller :Ejder Dili,Gnolce,Goblince,Orkça,Silvan Dili
Yetenekler : Dinleme,Arama ve fark etme denemelerine +2 katkı…Ayrıca gizli bir kapıya 1,5 m yaklaşınca otomatik olarak fark ederler…
Hünerler : Uzunkılıç,epe ve her türlü yay ile (Sınıfı ne olursa olsun) yeterlilik[U]Loşgörüş;[/U]Ay,yıldız meşale ışığı gibi ışıklarda insanlardan iki kat daha uzağı görebilirler…

Kurtarmalar : Uyku büyülerine bağışıklık,”Efsun” büyülerine +2 dayanıklılık..
Avantaj :+2 Çeviklik
Dezavantaj :-2 Dayanıklılık

Elfler dünya üzerinde yaratılmış en güzel ırklardan biridir. Pürüssüz tenleri ve renkli gözleri kalıtsal bir özelliktir; bir elfin bir insana çekici gelmemesi mümkün değildir. Lakin Elfler genelde ormanlık arazinin en derinlerinde, taş şehirlerden uzakta yaşamayı tercih ettikleri için, bir insanın bir elf görmesi pek de kolay değildir. Büyüye ve doğaya karşı ilgileri çok büyüktür. Ayrıca kılıç ve yay kullanmada ustadırlar. Çoğu elf genç yaşta büyü eğitimine başlar. Bu eğitimin gerektirdiği dsiplin, sabır ve ağırlık; elflerin yüzyıllarla ölçülen yaşam süreleriyle birleşince, onları duygusuz gösterebilir. Oysa bu soğukluk sadece olaylara daha geniş bir perspektiften baktıkları içindir. Gül goncasını seyreden bir elf mutlu, düşmanlarına ateş topları fırlatan bir elf sinirli, ve dostundan ayrıla bir elf hüzünlü olabilir. Ne olursa olsun elfler kibirlidir: Onlar insanları kaba, buçuklukları sıkıcı, gnomları önemsiz, cüceleri neşesiz bulurlar.yaklaşık 500 yıl yaşayabilirler

GnomDüzenle

Boyut :Küçük
Hız :6 m
Tercihli Sınıf :Gözbağcı (İllüzyonist)
Ana Dil :Ortak dil ve Gnomca
Ek Diller :Ejder,cüce dili, Elfçe,dev dili, goblince, orkça
Yetenekler :Dinlemelere,Simya denemelerine +2 katkı
Kurtarmalar : Yanılsamalara +2 kurtarma,Devlere +4 kaçınma
Hünerler : Loşgörüş:Ay,yıldız meşale ışığı gibi ışıklarda insanlardan iki kat daha uzağı görebilirler… Büyü:Zekası 10’un üzeri olan Gnomlar Rakseden Işık,Heyula Seda ve Fevkalbeşer’in her birinden günde 1 defa yapabilir.
Avantaj :+2 Dayanıklılık
Dezavantaj :-2 Güç

Keşfetme arzusu, zeka ve espriyle birleşince, ortaya Gnomlar çıkar. Onlar her yerde teknisyenler, mucitler ve simyacılar olarak hoş karşılanırlar. Cüce kuzenleri gibi yeraltında yaşamaktan hoşlanırlar ancak cüceler kadar büyük krallıklar oymazlar. Hayvanları, değerli taşları ve her türlü şakayı severler. Eğlencelidirler ama eğlence anlayışları biraz farklı -hatta aşırı- olduğu için, her zaman hoş karşılanmayabilir.

Yarı Elf (Half-Elf)Düzenle

Boyut :Orta
Hız :9 m
Tercihli Sınıf :Herhangi

Ana Dil :Ortak Dil ve Elfçe
Ek Diller :Hepsi
Yetenekler : Dinleme,Arama ve fark etme denemelerine +1 katkı…
Kurtarmalar : Uyku büyülerine bağışıklık,”Efsun” büyülerine +2 dayanıklılık..
Hünerler : Loşgörüş:Ay,yıldız meşale ışığı gibi ışıklarda insanlardan iki kat daha uzağı görebilirler…Elf Kanı:Yarı Elfler bir yönleriyle Elf sayılırlar…Onların kullandıkları silahları ve büyülü eşyaları kullanabilirler…
Avantaj :-
Dezavantaj :-

Elfler her ne kadar insanlardan uzakta da yaşasa, bazen bir elf bir insanın yaşam enerjisine, insan da elfin güzelliğine tutulduğunda; dünyaya Yarı-Elf bir çocuk gelebilir. Yarı-elfler hem insandır, hem de elftir. Ama aynı zamanda ne insandır, ne de elftir. Elflerin yanında yetişen bir yarı-elf, çevresi tarafından çok insansı bulunur: sabırsız, kaba ve hızlı büyüyen bir yarı-insan. Tersine, insanların yanında yetişen bir yarı-elf de çok elfimsi bulunur: soğuk, anlaşılmaz ve neredeyse ölümsüz. Bu yüzden çoğu yarı-elf göçebe ve gezgin hayatı tercih eder. Kendilerini hiçbir yere ait hissedememe duygusu onların her yöne yönelebilmelerini sağlar. Hem elfler gibi renkli gözlü ve zariftirler (ancak hiçbir zaman gerçek bir elf kadar değil) hem de insanlar gibi kaslıdırlar ve yüzleriyle vücutlarında kıllar çıkar.

Yarı Ork (Half-Orc)Düzenle

Boyut :Orta
Hız :9 m
Tercihli Sınıf :Barbar
Ana Dil :Ortak Dil ve Orkça
Ek Diller :Ejder dili ,Dev dili, Gnolce , Goblince ve Tamu
Yetenekler :-
Kurtarmalar :-
Hünerler : Karanlık Görüşü;Tam karanlıkta 18 m ilerisine kadar görebilir.. Görülen sadece siluetlerdir… Ork Kanı:Yarı orklar bir yönleriyle ork sayılır ve benzer silahları kullanabilirler…
Avantaj :+ 2 Güç
Dezavantaj :- 2 Zeka ve Karizma

Buçukluk (Halfling)Düzenle

Boyut :Küçük
Hız :6 m
Tercihli Sınıf :Düzenbaz
Ana Dil :Ortak Dil ve Buçukluk Dili
Ek Diller :Cüce Dili, Elfçe, Gnomca, Goblince , Orkça
Yetenekler :Tırmanma,Zıplama,Sessiz Hareket etme ve Dinleme denemelerine +2 katkı, Saklanma denemelerine +4.
Kurtarmalar :Tüm kurtarma atışların +1 ; Korkuya karşı +2 kurtarma
Hünerler :-
Avantaj :+2 Çeviklik
Dezavantaj :-2 Güç

Bir buçukluk yaklaşık olarak bir insan çocuk uzunluğunda ve ağırlığındadır. Ayrıca ırksal bir biçimde hiç sakalları çıkmaz. Bütün bu özellikler bir araya gelince de bir buçukluğu çocuklardan ayırmak birçok göz için zordur. Buçukluklar yapıları ve yetiştiriliş tarzları nedeni ile (ya da sadece "Yol Tutukusu" dedikleri şey yüzünden) genelde gezgindirler. Kaotik olmaya meğilleri vardır.

Dipnot; Zindanlar ve Ejderhalar ünlü yazar R. A. Salvatore'nin yazmış olduğu kitap serisidir. Bahsi geçen oyunun ismi bu seriden alınmıştır. Lakin bu kitap serisi Türkçeye "Unutulmuş Diyarlar" olarak çevirildiğinden, bu seri bu başlık altına toplanamamaktadır.