Cyclopaedia

Cyclopaedia ya da Evrensel Sanat ve Bilim Sözlüğü, 1728 yılında Ephraim Chambers tarafından Londra'da yayımlanan 2 ciltlik ansiklopedidir. 18. yüzyıl boyunca pek çok farklı versiyonu yayımlanmıştır. Cyclopaedia, İngilizce yazılmış genel kapsamlı ilk ansiklopedilerdendir.

Cyclopaedia'nın girişi