Curt Bräuer

Curt Bräuer (24 Şubat 1889 – 8 Eylül 1969) bir Alman diplomattı.

Curt Bräuer, 1909

Bräuer, günümüz Polonya'sında ki Breslau'da doğdu, 1920'de Almanya dışişleri bakanlığına hizmete girdi. 1928-1930 yılları arasında Alman Demokrat Partisi üyesiydi. 1 Ağustos 1935'te Nazi Partisine katıldı. Bräuer, Eylül 1939'da II. Dünya Savaşının başlangıcında Paris'teki Alman büyükelçiliğine gönderildi. Bräuer, o yılın sonlarına doğru Norveç elçisi seçildi ve 14 Kasım 1939'de Oslo'da görev yaptı. Bräuer, Nazi Almanyası'nın Nisan 1940'ta Norveç'i işgali sırasında Norveç'teki Almanya temsilcisi oldu. Norveç istila edilene kadar, resmi Alman dış politikası Norveç tarafsızlığına saygı duyuyordu ve Bräuer'in kabul ettiği ve de üzerinde çalıştığı bir çizgiydi.

Bununla birlikte, 8 Nisan 1940 akşamı, Bräuer bir elçi olarak Berlin'den emir aldı, Hitler'in temsilcisi olacaktı ve ertesi sabah Norveç'in işgali için Norveç hükûmetine bir Alman ültimatomu verildi. Norveç hükûmeti Almanların isteklerini reddetti ve Norveç'in Alman birlikleriyle dolduğunun anlaşılması üzerine başkenti terk etti. Sonraki günlerde, Bräuer Norveç hükûmetini ve Kral VII. Haakon'u teslim etmeye ve Vidkun Quisling'i başbakanlığa atamaya ikna etmeye çalıştı. Norveç hükûmeti bu talepleri de reddetti ve mümkün olduğunca Alman istilasına direneceklerine dair söz verdi.[1]

Hitler, 16 Nisan 1940'ta Norveç'in işgaline direnişin ülkenin daha otoriter bir kişi tarafından idare edileceğini belirterek Oslo'dan Bräuer'ı geri çağırdı. Hitler, Reichskommissar unvanı ile Norveç'teki görevi üstlenecek olan kişi olarak ateşli bir Nazi olan Josef Terboven'i seçti. Terboven, savaşın sona ermesine dek Norveç'i diktatör gibi yönetti.

4 Mayıs 1940'ta Bräuer kendisini savunmak için Norveç'ten geri çağrılan Bräuer, diplomatik hizmetlerden ayrıldı ve sıradan bir asker olarak cepheye gönderildi. 1 Kasım 1944'te Yarbaylığa terfi etti. Dokuz yıl Sovyetler Birliği'nde savaş esiri olarak kaldı. Aralık 1953'te serbest bırakıldı.

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Henrik O. Lunde. Hitler's Pre-Emptive War: The Battle for Norway 1940 Casemate Publishers, Nov 1, 2010. pg. 226