Corpus separatum

Corpus separatum, Latince "ayrı beden" demektir. Bu terim, çevresine kıyasla farklı yasa ve politik statüsü bulunan şehir veya bölgeler için kullanılır. Bu şehirler şehir devleti gibi bağımsız değildir. Tarihte bunun örneği olarak Habsburg Monarşisi'nde asırlar boyunca corpus separatum olan Fiume/Rijeka gösterilebilir. Yakın tarihte ise daha çok Kudüs'ün konumunu belirtmek için kullanılmaktadır.