Cluvius Rufus

Cluvius Rufus Romalı bir senatör, vali ve tarihçiydi. Tacitus, Suetonius, Josephus ve Plutarkhos kendisinden çeşitli vesilelerle bahsederler. Caligula'nın hükümdarlığı sırasında Josephus kendisini korkonsüler saygınlığa sahip bir senatör olarak tarif eder. Caligula'yı öldürmeye yönelik komplonun içinde yer aldığı bilinmekle birlikte ne dereceye kadar işin içinde olduğu bilinmemektedir.[1] Nero'nun hükümdarlığının başlarında Nero'nun yakın çevresindekilerin çoğunu tanıyan eski bir konsüldü.[2] Ayrıca Nero'nun son dönemlerinde ve dört imparator yılında İspanya valisiydi. Tacitus kendisi için "İspanya sivi yaşamda her türlü başarıyı elde etmiş, belagat sahibi ama savaş hakkında hiçbir tecrübesi olmayan Cluvius Rufus'un kontrolündeydi" diye yazmıştır.[3] Cluvius'un Vitellius'un hükümdarlığı sırasında senatörleri imparatordan daha fazla güç talep etmeye yönelttiğinden bahsedilir.[4]

Cluvius Rufus önemli bir tarihçiydi. Yazdıkları ve tanıklıkları her ne kadar bugün kayıp olsa da birinci yüzyıl Roma'sının modern anlamda idrakını kesin olarak şekillendirmiştir. Caligula, Claudius ve Nero'nun çağdaşıydı. Ancak eserlerinin bu üç imparatorun devrinde yaşananlarla ilgili olması dışında kapsamlarının ne olduğu hakkında çok fazla şey bilinmez. Cluvius; Tacitus, Seutonius, Josephus ve Plutharkos'un ve muhtemelen daha sonra gelen tarihçilerin baş kaynağıydı.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Josephus, Antiquities of the Jews XIX.1.13
  2. ^ Suetonius The Lives of Twelve Caesars Life of Nero 21
  3. ^ Tacitus, Histories I.8
  4. ^ Tacitus, Histories IV.43