Certified Internal Auditor

iç denetim konulu sertifika

Certified Internal Auditor (kısaca CIA), iç denetim konusunda uzmanlaşmak isteyenlerin aldıkları sertifikadır.

Günümüzde artan büyük şirket skandalarından sonra iç denetimin önemi artmıştır. Sarbanes–Oxley Yasası ve Basel 2 gibi yasal düzenlemeler ve kurumsal yönetim ilkelerinin dünyada öne çıkması ve hisse sahiplerine daha fazla güvence oluşturmak adına tüm dünyada içi denetimin önemi giderek artmaktadır.

Dış bağlantılar değiştir