Cent (çoğunlukla ¢ simgesi ile ifade edilir), çoğu ulusal para birimi için temel para biriminin 1100'üne eşit olan para birimi. Kelimenin kökeni, Latincede 100 anlamına gelen "centum"dan gelmektedir. Cent sözcüğü aynı zamanda bir cent değerindeki madenî para için de kullanılır.

1 ABD cent'i.

ABD ve Kanada'da 'lik madenî para çoğunlukla peni olarak da bilinmektedir.

Kullanıldığı yerler Değiştir

Dünya çapında yüzde birlik para birimine cent ya da ondan türeyen benzer adların verildiği para birimleri şunlardır: