Cemiyetçilik

Cemiyetçilik, toplumculuk ya da sosyolojizm, bütün sosyal bilimleri yalnız sosyolojinin bir dalı olarak sayan ve bunların sadece sosyolojik metotlarla açıklanabileceğini söyleyen görüşün adı.[1] Gelenekler, beklentiler ve kişilerarası ilişkiler gibi toplumsal olguları inceleyerek insan davranışlarnı öngörmeye çalışır. Biyolojik etmenler ve fiziksel koşulların insan davranışları üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı savunur.

KaynakçaDüzenle