Cemaatçilik

Baptistler
serisi
Baptism logo.jpg

Tarihsel Arka Plan
Hristiyanlık
Genelciler · Özelciler

Öğretisel farklar
Sola scriptura
Cemaatçilik
Bütün inananların rahipliği
Ayinler
Kişisel ruhani özgürlük
Kilise-Devlet ayrımı
Dini makamlar
Günah çıkarma törenleri

Önemli kişiler
John Smyth · Thomas Helwys · Roger Williams · John Bunyan · Shubal Stearns · Andrew Fuller · Charles Haddon Spurgeon

Baptist Dernekler ve Topluluklar

Cemaatçi yönetim veya cemaatçilik (İngilizce: Congregationalism), cemaatleri bağımsız sayan kilise sistemi ve yönetim şeklidir. Her yerel cemaatin kendi bağımsız olduğu bir kilise yönetim biçimidir. Anabaptizm, Baptizm ve diğer bazı kiliseler bu tarzda yönetilmektedir. Aynı zamanda, bu "cemaatçi" yönetimler Katolik kilise cemaatleri gibi katı kurallara sahip değildir.