Kilise (örgüt)

İsa Mesih'e inancını kuran inançlı topluluk

Kilise, Hristiyanlıkta kendi din adamları, kendi binaları ve diğerlerinden ayrılan doktrinleri bulunan mezheplerden her birine verilen isim.[1] Hristiyan mezhepleri Roma Katolik Kilisesi, Protestan kiliseler ve Ortodoks Kilisesi'dir.

Landsberg Herrad of Hortus deliciarum'dan ekklezya'nın Orta Çağ illüstrasyonu (12. yüzyıl)
Kilise kelimesinin "ibadethane" anlamı için kilise (bina) maddesine bakınız

Köken bilimi

değiştir

Kilise sözcüğü, Yunanca ekklesia (çağrılıp toplanmış olan) kelimesinden gelir.

Roma Katolik Kilisesi

değiştir

Katolik Kilisesi olarak da bilinir. Dünyanın en fazla mensubu olan kilisedir.

Protestan kiliseler

değiştir

Ortodoks Kilisesi

değiştir

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ "Church." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.