Cebirle gösterim (satranç)

satranç

Notasyon ile gösterim satrançta hamleleri belirtmek ve kayıt altına almak için kullanılan bir gösterim biçimidir. Bu yöntemle maçlar esnasında imkansız hamleler (olmaması gereken hamleler) yapılmışsa durumun fark edilmesi sağlanır.

Satranç tahtasında cebirle konum gösterimi

Tahtadaki Karelerin GösterilmesiDüzenle

Notasyon ile gösterimde satranç tahtası, 1'den 8'e kadar rakamlarla belirtilen 8 adet sütun ve a'dan h'ye kadar harflerle adlandırılmış 8 adet yatay sıradan oluşmaktadır. Tahtadaki her bir kare, onun, sıra ve sütununa ait bir harf-sayı ikilisiyle tanımlanmaktadır.

 • | a8 | b8 | c8 | d8 | e8 | f8 | g8 | h8 |
 • | a7 | b7 | c7 | d7 | e7 | f7 | g7 | h7 |
 • | a6 | b6 | c6 | d6 | e6 | f6 | g6 | h6 |
 • | a5 | b5 | c5 | d5 | e5 | f5 | g5 | h5 |
 • | a4 | b4 | c4 | d4 | e4 | f4 | g4 | h4 |
 • | a3 | b3 | c3 | d3 | e3 | f3 | g3 | h3 |
 • | a2 | b2 | c2 | d2 | e2 | f2 | g2 | h2 |
 • | a1 | b1 | c1 | d1 | e1 | f1 | g1 | h1 |

Sütunlar soldan itibaren a'dan h'ye kadar harflerle, yatay sıralar ise aşağıdan yukarıya doğru 1'den 8'e kadar rakamlarla isimlendirilmiştir. Böylece, oyunun başlangıcında Beyaz Şah e1 karesinde, Siyah Şah ta e8 karesinde oturmaktadır.

Taşların GösterilmesiDüzenle

Türkçe gösterimde, piyonlar dışındaki her taş, büyük harf olacak şekilde adının baş harfiyle adlandırılır:

Satranç Taşları
  Şah  
  Vezir  
  Kale  
  Fil  
  At  
  Piyon  
 • Şah: Ş
 • Vezir : V
 • Kale : K
 • Fil : F
 • At : A

Piyonlara herhangi bir ilk harf verilmez. Bu asla bir karışıklığa neden olmaz; Şöyle ki: Hangi piyon oynandıysa kısa notasyonda yalnızca piyonun gittiği kare yazılır. Yalnızca piyonun taş aldığı durumlarda, eğer aynı taşı birden fazla piyon alıyorsa, alan piyonun sütun harfi ve alınan taşın bulunduğu kare, araya çarpı işareti konarak belirtilir. Örneğin: axb4 (a hattındaki piyon b4 karesindeki taşı yedi)

Hamlelerin GösterilmesiDüzenle

Bir hamleyi göstermek için oynayan taşı ve taşın oynadığı kareyi göstermemiz yeterlidir. Piyon hamleleri için, yalnızca piyonun gittiği karenin adresini belirtmemiz yeterlidir. Örneğin g1'deki Atımızı f3 karesine oynamışsak şu şekilde yazarız:

 • Af3
  a b c d e f g h  
8                 8
7                 7
6                 6
5                 5
4                 4
3                 3
2                 2
1                 1
a b c d e f g h
Af3 hamlesi

Beyazla oynuyorsak ve Vezirin önündeki piyonu iki kare ileri sürersek, şöyle yazarız:

 • d4
  a b c d e f g h  
8                 8
7                 7
6                 6
5                 5
4                 4
3                 3
2                 2
1                 1
a b c d e f g h
d4 hamlesi

Bazen iki taş aynı yere oynayabilir. Diyelim ki, Beyaz g1'deki Atını e2'ye oynamak istiyor ama aynı zamanda c3'te de e2'ye oynayabilecek bir Atı var. Basitçe Age2 yazmak, hangi atın e2'ye oynadığı konusunda bir karışıklığı önler. Buradaki sır, terkedilen kare ve konulan karelerin isimlerini yazmaktır. Notasyonu doğru yazmak önemlidir, aksi halde birçok yanlışa yol açılabilir.

Taş almayı belirtmek için, oyuncuların çoğu x (çarpı) simgesini kullanır.

Örneğin: Siyah, Beyaz'ın Şah piyonunu c6'daki Atıyla almış olsun. O halde Axe6 yazacağız. Taşı alan bir aletse (yani Şah, Vezir, Fil, At veya Kale gibi) Büyük baş harfinden bunu anlarız. Yok bir piyon ise exd5 ya da gxf6 şeklinde yazılır.

Şah kanadında yapılan rok hamlesi (Kısa rok=Küçük rok) O-O; Vezir kanadında yapılan rok (Uzun rok=Büyük rok) O-O-O işaretiyle gösterilir.

Şimdi özel bir piyon alış şekli olan ve en-passant (an-pasan) adı verilen hamlenin yazılışını görelim. İlk çıkışında iki kare oynayan bir piyon beyazlarda 5. yataydaki, siyahlarda ise 4. yataydaki bitişik piyon tarafından alınabilir. Bu alışa geçişte alış denir.Bu alış yapılan iki karelik çıkış hamlesinin hemen akabinde yapılabilir. Daha sonra yapılamaz.

Örneğin e5'teki Beyaz piyon (Büyük P). Eğer d7 veya f7'deki siyah piyonlardan herhangi biri iki kare oynarsa e5'deki beyaz piyon yalnızca bir sonraki hamlede d6'ya veya f6'ya giderek siyah piyonu alma hakkına sahiptir.

 • exd6 (e.p)'nın Cebirsel notasyon gösterimi

Son olarak, bir piyon hamlesi var sırada. Son yatay sıraya ilerleyen bir piyon (Beyaz için 8. yataya, siyah için 1. yataya) bir Vezire veya piyon ve Şah dışında herhangi bir alete terfi eder. Vezir'e(V), Kale'ye(K), Fil'e(F), veya At'a(A).

d7'deki beyaz piyon eğer d8'e ilerlerse Vezire çıktı (terfi etti) denir

Piyon d8'e ilerliyor ve bir Vezir'e terfi ediyor. Bunun notasyondaki gösterimi ise d8=V'dir.

Dış bağlantılarDüzenle