Cassius Apronianus

Cassius Apronianus ya da Apronianus (ö. 180) İkinci yüzyılda yaşamış, Antik Roma'nın en eski ve köklü ailelerinden "Cassius" ailesine mensup Roma'lı.

Apronianus, senatör sınıfından bir Roma'lıydı. Köken olarak Bithynia'lıdır. Nervan-Antoninler Hanedanı'nın Roma'ya hakim olduğu politik kariyeri boyunca, değişik zamanlarda Kilikya ve Dalmaçya eyaletlerinde(şimdi Dalmaçya, Hırvatistan) Roma Prokonsül'ü (ya da Valisi) olarak görev yapmıştır.

Apronianus, Yunan tarihçi, hatip ve filozof Dio Chrysostom'un kızıyla evlenmiştir. Oğulları, ünlü Roma'lı tarihçi, konsül ve senatör Cassius Dio'dur. Öldüğü yıl olan 180'de Roma Senatosu'na kabul edilmiştir.

KaynakçaDüzenle