Canberdi Gazâlî

Canberdi Gazali (Arapçaجنبريدي الغزالي; ö. 1521, Şam), Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Şam Eyaleti'nin ilk beylerbeyi.

Canberdi Gazali
Canbirdi Gazâlî’nin öldürülüşünü tasvir eden bir minyatür (Süleymannâme, TSMK, Hazine, nr. 1517, vr. 63a)
Şam Beylerbeyi
Görev süresi
1518–1521
Yerine gelen Ayas Mehmed Paşa
Kişisel bilgiler
Ölüm 1521
Şam

Mercidabık Savaşı'ndan sonra Suriye'yi fetheden Osmanlılara karşı direnişi yönetti. Mısır'ın Osmanlı yönetimine girmesi üzerine o da Osmanlı'ya sığındı. Yavuz Sultan Selim fethedilen Memlük topraklarını yine eski Memlük beylerine bırakırken Canberdi Gazali de Şam valisi oldu. Yavuz'un ölümü üzerine isyan ettiyse de isyanı bastırıldı ve kendisi de idam edildi.[1]

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Emecan, Feridun (1993). "CANBİRDİ GAZÂLÎ". TDV İslâm Ansiklopedisi. 7. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. ss. 141-143. Erişim tarihi: 27 Ocak 2023.