Canavarın sayısı

Canavarın sayısı Vahiy Kitabı'nın 13. bölümünün 18. ayetinde Vahiy Canavarı ile ilişkilendirilmiştir. Yeni Ahit'in el yazmalarının çoğunda ve İncil'in İngilizce çevirilerinde, canavarın sayısı altı yüz altmış altı veya χξϛ'dur.

Havari Yuhanna Romalılar tarafından Patmos'a sürgün edildi, yazısını koruması, ilk Hristiyanların korunması ve yazısını onu yok edecek olan Romalı muhafızların yanından gizlice geçirmek için kodladı. Yunancada İbranice gematria'ya çevrilen "Kaisar Neron" "altı yüz altmış altı (666)" ya eşittir. Latincede 'Sezar Nero', "altı yüz on altı (616)" ya eşittir.[1]

Şeytan ve numarası hakkında kilisedeki popelar şu şekilde söz etti: "Bu mahlûkun kim olduğunu hakikaten biliyorsanız lûtfedip söyleyin de millet gözünü dört açıp kandırılmasın! Zaten vazifeniz, yolunuzdan gidenleri tehlikelere karşı uyarıp korumak değil mi?".[2]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ "Mystery of 666...?". 12 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  2. ^ "Katolikler bile şaşırdı". Habertürk. 17 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2021.