Can Fuat Delale

Can Fuat Delale, (d. 1954,Diyarbakır ), fizikçi, bilim insanı, akademisyen, mühendistir.

1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesinden mezun oldu. 1979 yılında ABD'de Lehigh Üniversitesinde Fizik dalında yüksek lisans, 1983 yılında yine ABD'de Brown Üniversitesinde doktora yaptı. 1987 yılında matematiksel fizik anabilim dalında doçent olan Delale, 1994 yılında profesör oldu. Akışkanlar mekaniği, termodinamik ve istatistiksel fizik alanlarında çalıştı. 1984 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü, Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü, İstanbul Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Işık Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışan Delale, TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (Feza Gürsey Enstitüsü)’nde de tam ve yarı zamanlı olarak uzman araştırmacı olarak görev yaptı. 2014 yılının Eylül ayından itibaren MEF Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde görev yapmakta olan Profesör Delale, Japonya, Almanya, İngiltere, Hollanda ve ABD'de birçok üniversitede konuk eğitimci ve araştırmacı olarak bulundu. 1995 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'ne asosiye üye, 2013 yılında Bilim Akademisi'ne asli üye seçildi. American Physical Society, Türk Matematik Derneği, Avrupa Mekanik Topluluğu, Türk Fizik Derneği, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, gibi akademik derneklere üye olan Can Fuat Delale, EUROMECH Colloquium 376 "Waves in Two-Phase Flows" 27-30 Nisan 1998, İstanbul ve IUTAM Symposium on "Recent Advances in Multiphase Flows: Experimental and Numerical", 11-14 Haziran 2007, İstanbul, uluslararası toplantılarına eş-başkanlık yaptı. Delale'nin kinetik kuram, çekirdekleşme kuramı, faz geçişleri, yoğunlaşma halinde gaz dinamiği, kabarcık dinamiği ve kavitasyonlu akışlar konusunda birçok bilimsel yayını ve editörlüğünü yaptığı "Bubble Dynamics and Shock Waves" adlı kitabı bulunmaktadır.

ÖdülleriDeğiştir