Caenis, eski bir köle, Antonia minor'un (İmparator Claudius'un annesi ) yardımcısı ve Roma İmparatoru Vespasian'ın metresi. Suetonius'un anlattığına göre Vespasian'ın karısı Yaşlı Domitilla'nın ölümünden sonra Caenis, 74 yılındaki ölümüne kadar onun ismi konulmamış karısıydı. Dikkat çekici bir hafızası, resmî işleri Vespasian adına yürütecek kadar imparatorluk yönetiminde hatırı sayılır bir etkisi vardı ve görünüşe göre pozisyonunun yardımıyla oldukça iyi para kazanmıştı. Her halukarda Vespasian'ın oğlu Domitian'dan saygısızca muamele gördü.

Popüler Kültürde değiştir

Caenis'in hayatı ve onun Vespasian ile olan aşk hikâyesi Lindsey Davis'in romanı The Course of Honour da resmedilmiştir.

Kaynakça değiştir