Yaşlı Domitilla

Roma İmparatoru Vespasian'ın karısı

Flavia Domitilla Major (Major, Latince Yaşlı) Yaşlı Flavia Domitilla ya da Yaşlı Domitilla (69'dan önce öldü) Roma İmparatoru Vespasian'ın karısıdır. Mütevazı bir quaestor ve sonra da kâtip olan Flavius Liberalis'in kızıdır. Evliliğinden önce, Afrikalı bir equestrian savaşçının resmi metresiydi. Vespasian onunla yaklaşık 38 yılında evlendi. Genç Domitilla ve İmparatorlar Titus ve Domitian'ın anneleridir. Vespasian'ın tahta çıkmasından önce ölmüştür.

Flavia Domitilla Major'u gösteren bir sikke

Dış bağlantılar

değiştir

Kaynakça

değiştir