Cüstânîler

İran'ın Deylem bölgesinde hüküm sürmüş Fars hanedanlık

Cüstaniler. 805-919 yılları arasında İran'ın Deylem bölgesinde merkezleri Rey kenti olmak üzere hüküm süren hanedan.

Abbasiler'in birçok eyalete aynı aileden valiler atamak zorunda kaldıkları bir dönemde güçlendiler.[1]

Geniş bir alana hükmeden hanedanın ilk yöneticisi Merzüban bin Cüstan oldu. Etkinliklerini Müsafiriler'e kaptırana kadar Abbâsiler'e bağlı olarak Kazvin, Gilan ve Zencan yörelerini idare ettiler. Ünlü tarihçi Alâeddin Atâ Melik Cüveynî'nin bildirdiğine göre ünlü Elemût Kalesi 860 yılında 1. Cüstan devrinde inşa edilmeye başlanmıştır.

Cüstani hükümdarları

değiştir
  • Merzüban bin Cüstan (805- )
  • Cüstan I bin Merzüban (-866)
  • Vehsudan bin Cüstan (866-903)
  • Cüstan II bin Vehsudan (903-913)
  • Ali bin Vehsudan (913-919)

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Bosworth, Clifford Edmund, The Cambridge History of Iran IV (1975), s 223-226