Bustrofedon

alternatif satırlarda soldan sağa ve sağdan sola yazı biçimi

Bustrofedon (Eski Yunanca: βουστροφηδόν , boustrophēdon) önce sağdan başlayarak sola doğru yazılan ve dönüşümlü olarak bir alttaki satırın ters yönde yazılarak devam ettiği, çift yönlü bir yazı türüdür. Antik dönem el yazmalarında sıkça kullanılmıştır.

Bir Bustrofedon örneği