Buda Halala

Buda Halala, Macar şair János Arany'nin Hun İmparatorluğu hakkındaki 1864 tarihli yapay destanıdır. Hun kralı Buda'nın yaşlılığı döneminde kardeşi olan Etele ile olan ilişki ve mücadelelerini konu edinir. Buda'nın diğer bilinen ismi Bleda'dır. Etele ise Attila olarak bilinir. Destanda Bleda ile Attila arasındaki mücadeleler Attila'nın Hun İmparatorluğu tahtının başına geçmesiyle sonuçlanır. Destanda Hunlar ile Macarlar'ın kardeş olduğunu yazan Mucizeli Geyik destanı ile ilgili motifler de vardır. Destanda sihirli kılıç Attila'nın eline geçer. Attila sihirli kılıcı kardeşi Buda'ya karşı verdiği mücadelelerde kullanmıştır fakat sihirli kılıç Buda ile olan mücadelede özelliğini yitirmiştir. Destanın ilerleyen bölümlerinde Buda, sihirli kılıçla öldürülmüştür. Buda'nın bu sihirli kılıçla öldürülmesinden sonra Hun hanlığı da inkıraz sürecine girecektir. Destan Arany'nin Hunlar hakkında yazmayı tasarladığı üçlemenin ilki olarak dikkat çekmektedir. Attila'nın savaşları ve mücadeleleri konu olacak diğer iki eser ise yazarın ölümü yüzünden yazılamamıştır. Günümüzde Hun İmparatoru Attila "tanrının kılıcı" olarak bilinmektedir.[1]

Attila ve kardeşi Bleda tasviri

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi - 4. Cilt (1986 bas.). s. 1965.