Bosna-Hersek'in idari bölümleri

Bosna-Hersek'in idari bölümleri, Bosnalı ve Hırvatların oluşturduğu Bosna-Hersek Federasyonu ile Sırpların oluştuduğu Sırp Cumhuriyeti olmak üzere iki entite ile bir özerk yönetim bölgesi olan Brçko'dan oluşur.

Bosna-Hersek'in idari bölümleri

Bosna-Hersek Federasyonu ile Sırp Cumhuriyeti ülkenin içişlerini denetlemekle görevlidir. Her entitenin kendi başkanı, meclisi, polis ve gümrük teşkilatı ile posta sistemi bulunmaktadır. Sırp Cumhuriyeti'nin de ek olarak kendi bayrağı ve arması bulunmaktadır. 2005 yılında Bosna-Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin kurulmasına kadar da her iki entinenin kendi orduları bulunmaktaydı.

Ülkenn kuzeydoğusunda yer alan Brçko Bölgesi ise özerk bir yönetim olup uluslararası gözetim altındadır.

Bosna-Hersek Federasyonu ek olarak 10 kantona ve belediyeye ayrılırken Sırp Cumhuriyeti ise doğrudan belediyelere ayrılır. Sırp Cumhuriyeti de yedi adet coğrafi bölgeye ayrılır.