Bosna-Hersek Federasyonu'nun kantonları

Kantonlar Bosna-Hersek Federasyonu'nu oluşturan ikinci kademe yerel yönetim birimleridir. Boşnakçada kantoni (Kanton tekil olarak), Hırvatçada županije (županija tekil olarak), ve Sırpçada кантони (кантон tekil olarak) kullanılır.

Bosna-Hersek Federasyonu'nun diğer parçası olan, Sırp Cumhuriyeti merkezi yönetimle idare edilir ve belediyeler sistemi üzerine kurulmuştur. Sırp Cumhuriyeti bölgelerinin, yargı ve yasama konusunda herhangi bir özerklikleri yoktur. Bunlardan ayrı olarak Brcko bölgesi Bosna-Hersek egemenliği altında kendi özerkliğine sahip olup, uluslararası denetime tabidir.

Bosna-Hersek Federasyonu bilgileriDüzenle

Bosna-Hersek (kantonlar) Federasyonu, Boşnak-Sırp Washington Antlaşması ile 1994'te kuruldu. Bugünkü sınırları Dayton Antlaşması ile 1995'te çizildi. Kantonları belediyelerden oluşmaktadır (tekil: općina/општина; çoğul: općine/општине).

Kantonların kendi hükûmetleri ve bu hükûmetin başında bulunan başbakanları vardır. Başbakan kendi kabinesine sahiptir, ayrıca bölge bakanlarından ve bürolarından, kantonal birimlerden yardım alır.

Kantonlardan 5 tanesi (Una-Sana, Tuzla, Zenica-Doboj, Bosna Podrinje ve Saraybosna) Boşnak çoğunluklu, 3 tanesi (Posavina, Batı Hersek ve livno) Hırvat çoğunluklu ve 2 tanesi (Merkez Bosna ve Hersek-Neretva) 'karışık etnikli'dir, yani bu bölgede farklı etnik grupların korunması için özel yasama prosedürleri uygulanır.

Bosna-Hersek Federasyonu'nun Kantonları:
1. Una-Sana Kantonu Unsko-sanski Kanton
2. Posavina Kantonu Županija Posavska
3. Tuzla Kantonu Tuzlanski Kanton
4. Zenica-Doboj Kantonu Zeničko-Dobojski Kanton
5. Bosna-Podrinje Kantonu Bosanskopodrinjski Kanton
6. Merkez Bosna Kantonu Srednjebosanski/Županija Središnja Bosna
7. Hersek-Neretva Kantonu Hercegovačko-neretvanski Kanton/ Županija Hercegovačko-neretvanska
8. Batı Hersek Kantonu Županija Zapadnohercegovačka
9. Saraybosna Kantonu Kanton Sarajevo/Županija Vrhbosanska
10. Livno Kantonu Livanjski kanton/Zapadnobosanska Županija

NOT:: Boşnakça, Hırvatça, ve Sırpça Bosna-Hersek Federasyonu'nun anayasada belirtilen resmî dilleridir. Boşnakça ve Sırpça kanton isimleri aynı olmakla beraber, Sırpça isimler kiril alfabesi harfleri ile yazılır. Hırvatça'da, bazı değişiklikler göze çarpar, "županija" kelimesinin kanton terimi yerine kullanılması gibi.

KaynakçaDüzenle