Bihar'ul-Envar

Bihar'ul-Envar (Arapça:بحار الأنوار), Şii, Caferi rivayetlerin tamamını derlemek amacıyla el-Meclisî tarafından meydana getirilen eser.

Bihar'ul-Envar
بحار الأنوار
Bihar al-Anwaar.jpg
Dil(ler) Arapça
Yazar Muhammed Bâkır el-Meclisî

Toplam yirmi altı ciltten oluşan eserin her cildinde farklı konular ihtiva eder. Ciltlerde peygamberlerin hayatları, imamların hayatları, kerametleri ve sair dini konularla ilgili bilgiler yer alır. el-Meclisî Bihar'ül-Envar'ı, hazırlarken 400 civarında Şii müellifin eserlerinden istifade etmiştir. Küleyni, Ebu Cafer et-Tusî, el-Hilli, et-Tabersi, el-Kummi, Şerif er-Radi ve Şerif el-Murtaza, gibi önde gelen Şii alimlerden yararlanmıştır.

Şii rivayetlerin doğruluğunu teyit için de Kütüb-i Sitte'den başka Ehli Sünnet'ten Ahmed bin Hanbel, İbn Kuteybe, Taftazani, et-Taberi, Seyid Şerif Curcânî, Fahreddin er-Râzî, Beyzavî, İbnü'l-Esir ve Süyûti gibi 50'den fazla alimin eserlerinden faydalanmıştır.

EleştirilerDeğiştir

Şii yazar Musa el-Musavi'ye göre Bihar'ul-Envar zengin bir kaynak olmasına rağmen Şii imamları insan üstü gösteren kerametlerin ve ilk üç halifeyi kötüleyen rivayetlerin Müslümanların birliğini bozacak asılsız iddialar olduğunu dile getirmiştir.[1]

Eserin KaynaklarıDeğiştir

Allame Meclisi kaynak olarak, kitabında Şii kaynaklarından 387 kitap ve 25 yazarın adını zikretmiştir. Ayrıca Sünni kaynaklardan da yararlanmıştır. Yazarın bu eserde yararlandığı Sünni kitaplarının sayısı 85’i bulmaktadır. Allame Meclisi bu eseri yazılmasında sözlük ve şerh kitaplarından da yararlanmış ve ayrıca kitabın sayfalarında kaynakların isimlerini tek tek zikretmiştir.[2]

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ TDV, İslam Ansiklopedisi, cilt: 6, sayfa: 141
  2. ^ Biharu’l Envar, c. 1, s. 6-26