Bertil Emrah Oder

"Bertil Emrah Oder" (8 Ocak 1968) Türk kadın hukukçu. İzmir Özel Türk Koleji'ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni üstün başarı ile bitirmiştir. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nde “The Direct Effect of Community Law as Interpreted and Applied by the European Court of Justice” teziyle bitirmiştir. Köln Üniversitesi'nde Der spezifische Gegenstand des geistigen Eigentums im Europäischen Gemeinschaftsrecht çalışmasıyla 2000 yılında Doktor unvanını almıştır. Gazeteci yazar Hikmet Çetinkaya'nın ilk kızıdır. İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi'nde ders vermiştir. 2007 yılı itibarıyla girdiği Koç Üniversitesi'nde Eylül 2011 tarihi itibarıyla Hukuk Fakültesi dekanlığı görevini yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası alanda önemli bir anayasa profesörü olduğu gibi, üyeliğinin bulunduğu çok sayıda kuruluş vardır.

ÇalışmalarıDüzenle

  • Topluluk Hukukunun Temel Doktrinleri, in Avrupa Birliği Hukuku , Tekinalp/Tekinalp, Beta Yayınevi, 1997, İstanbul, 99-141.
  • Avrupa Topluluğunda Temel Hak Koruması, in Avrupa Birliği Hukuku, Tekinalp/Tekinalp, Beta Yayınevi, 1997, İstanbul, 595- 622.
  • Avrupa Topluluğunda Sosyal Güvenlik, Avrupa Birliği Hukuku, Tekinalp/Tekinalp, Beta Yayınevi, 1997, İstanbul, 283-288.
  • Hakkın Özgül Konusu Ölçütü, in Avrupa Birliği Hukuku, Tekinalp/Tekinalp (Eds.), Beta Yayınevi, 1997, İstanbul, 560-575.
  • Avrupa Bütünleşmesinin Temel Hak Boyutu, İnsan Hakları, Yapı Kredi Yayınları, 2000, İstanbul, 478-500.
  • Carl Schmitt, Somut ve Çağa Bağlı Bir Kavram Olarak Devlet (Çeviri), Devlet Kuramı, Derleyen: Cemal Bali Akal, Dost Yayınevi, 2000, İstanbul, 245-254 / 524-525.
  • Ernst Kantorowicz, Orta Çağ Siyasal Düşüncesinde Vatan İçin Ölmek - Pro Patria Mori (Çeviri Düzeltisi), Devlet Kuramı, Derleyen: Cemal Bali Akal, Dost Yayınevi, 2000, İstanbul, 109-123.
  • Enhancing the Human Face of Constitution through Accession Partnership, in Turkey - the Road Ahead?, The Swedish Institute of International Affairs, Dunér, Bertil (Ed.), 2001, Stockholm, 72-104.
  • Aktif Öğrenme İçin Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Yrd. Doç. Dr. Korkut Kanadoğlu ile birlikte, Beta Yayınevi, İstanbul, 2001.
  • Bemerkungen über verfassungsgerichtliche Folgen des Beitritts der Türkei zur Europaeischen Union, EU-Vision der Türkei und ihre Widerspiegelung auf deutsch-türkischen Beziehungen, Humboldt-Kolleg, 2004, 83.