Bendir, zikir defi[1] veya zikir bendiri[1] Klasik Türk müziğinde kullanılan başlıca vurmalı ritim çalgılarından biridir.

Bendir

Zilsiz büyük def, nakkare ve kudümle birlikte kullanılır. Derisinin iç yüzüne boydan boya gerilen kiriş sayesinde aynı anda iki değişik tını çıkarabilir.

Bendir, Klasik Türk müziğinde ve özellikle Mevlevi Türk Tasavvuf Musikisinde daire veya def adıyla bilinen vurmalı çalgının Mağrip ülkelerine (özellikle Fas ve Cezayir'e) özgü biçimidir. Mağrip Arapçasından alınan bendir adı Türkiye'de 1980'lerden sonra yaygın kullanıma kavuşmuştur.

Türkiye'de son dönemlerde kullanım alanı yaygınlaşmaya başlamış olup, Türk Tasavvuf Müziğinin yanında Türk halk müziğinde en çok kullanılan ritim aleti olmuştur.

Standart çapı 52 cm'dir. Ses kalitesi bendirin kasnağına ve maddesine göre değişir. Plastikten veya deriden yapılır. Deriden yapılan bendirlerde kasnaklardaki vidaları sıktıkça ses tonu değişir, aynı zamanda çakmak-kibrit yardımıyla deri 2 dakika kadar ısıtıldığı zaman daha kaliteli ses elde edilir.

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirası. 1.baskı. M.Öcal Oğuz, Erdoğan Yavuz. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. 2008. s. 81. ISBN 978-975-17-3368-9. OCLC 794360417. Bendir: Klasik Türk halk müziğinin başlıca vurmalı çalgılarından birisidir. Kullanıldığı yöreye göre değişik özellik ve isim (daira, def, bendire, arbani) alan bendir, her tür müziğe eşlik etmeye yarayan özel bir ritim aletidir.