Bellek segmentasyonu

Bellek segmentasyonu, bilgisayarın birincil belleğinin parçalara veya bölümlere bölünmesine yönelik bir bilgisayar bellek yönetimi tekniğidir. Segmentasyon kullanan bir bilgisayar sisteminde, bellek konumuna yapılan bir başvuru, bir segmenti ve o segment içindeki bir ofseti tanımlayan bir değer içerir. Segmentler veya bölümler, bir program görüntüsüne birbirine bağlandıklarında ve görüntü belleğe yüklendiğinde, derlenmiş programların nesne dosyalarında da kullanılır.

Ek okumaDüzenle