Belarus Ceza Kanunu

Belarus Ceza Kanunu, 9 Temmuz 1999'da Belarus devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından imzalanan ve 1 Ocak 2001'de yürürlüğe giren ceza kanunu. 1960 yılında kabul edilen Belarus Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ceza kanunun yerine geçti. Belarus Ceza Kanunu, sosyal açıdan hangi eylemlerin "tehlikeli suç" kapsamında olduğunu tanımlara, ceza yükümlülüğünün gerekçelerini ve koşullarını içerir.[1]

YapısıDüzenle

Kurallar, Genel Bölüm (bölüm I-V, madde 1-16) ve Özel Bölüm (bölüm VI-XV, madde 17–37) şeklinde ayrılmıştır. Genel Bölüm ceza hukukunun temel kavramlarını ifade eder. ceza yükümlülüğünün temelini ve koşullarını belirler ve cezaya ilişkin genel hükümleri içerir. Özel Bölüm kısımı, belirlenen suçların bileşimini açıklayan makaleler içerir. Özel Bölümün yapısı ceza hukuku tarafından korunan değerler hiyerarşisini yansıtır: ilk etapta barış, insan güvenliği ve savaş suçları, insanlara karşı suçlar, mülk, kamu ve devlete karşı işlenen suçları içerir.

ÖzellikleriDüzenle

Belarus Ceza Kanunu büyük ölçüde Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkeler için hazırlanan genel ceza kanunu hükümlerine dayanmaktadır. Maddeler genel anlamda 1996 yılında Rusya Federasyonu için hazırlanan Ceza Kanunu'ndan alınmıştır, ancak genel olarak kod bağımsız ve teorik olarak düşünülmüştür.

Kurallar, uluslararası antlaşmalar ve sözleşmeler tarafından öngörülen suçlar için sorumluluk oluşturan uluslararası hukuk hükümlerini dikkate alır: insan ticareti, hürriyetten yoksun kılma, insanları sömürü için işe almak; cezai yollarla edinilen maddi varlıkların yasallaştırılması, terörizm, rehin alma gibi ifadeler içerir.

Kurallar, halkla ilişkilerdeki değişiklikleri ve sosyal olarak tehlikeli eylemlerin yeni türlerinin ve biçimlerinin ortaya çıkmasını yansıtacak şekilde düzenli olarak değiştirilmektedir.[2] Ceza Kanunu, diğer BDT ülkelerinin ceza kanunlarından farklı olarak ölüm cezasını da içerir. Ölüm cezası, özellikle de insan yaşamının kasıtlı olarak yoksun bırakılmasıyla ilgili ciddi suçlar için uyuglanır. Belarus BDT ve Avrupa ülkeleri ölüm cezasının uygulandığı tek ülkedir.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Волженкин Б. В. Новый Уголовный кодекс Республики Беларусь // Правоведение. — 2000. — № 6. — s. 140—152.
  2. ^ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, Erişim tarihi: 15 Mart 2020