Beklenti (epistemoloji)

büyük olasılıkla gerçekleşeceği düşünülen gelecekteki olay ya da sonuç

Epistemolojideki anlamıyla beklenti, belirsiz şartlar altında olması en muhtemel sayılan şeydir. Geleceğe ait bir inanç olan beklenti, gerçekçi olabilir veya olmayabilir. Beklenenden daha kötü bir sonuç hayal kırıklığı duygusu doğurur. Beklenmeyen bir şey gerçekleşirse bu bir sürprizdir. Beklenti, kültürel altyapıya dayalıdır, neyin mümkün olabileği, hem geçmiş deneyimlere hem de kültürel gelişim sonucu bireylerin hayal edebildiği olasılıklar tarafından belirlenir.

Bir diğer kişinin davranışı veya performansı hakkındaki beklenti, o kişiye ifade edilince, bir talep veya emir özelliği taşıyabilir.

Olabilecek bu olayın doğurduğu duyguya da beklenti denir.

Ayrıca bakınızDeğiştir