Sürpriz

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Sürpriz şu anlamlara gelebilir: