Becile

Arap kabile

Becile, Yemen kökenli bir Arap kabilesi.

Kabilenin yurdu Yemen'in dağlık alanlarıdır

Kabilenin kurucusu olan Becile bin Enmar’ın babası Hicaz’dan gelerek Yemen’e yerleşmiştir. Yemenin dağlık bölgelerinde göçebe olarak yaşamışlar daha sonra çeşitli kollara ayrılmışlardır.

İslamın ortaya çıkışıyla kabile başkanı Abdullah bin Cerir bir heyetle Medine’ye gelip peygamberle görüştükten sonra kabilesiyle birlikte müslüman olmuştur. Peygamberin vefatıyla bazı mensupları İslam dininden çıkmış daha sonra savaş yoluyla tekrar dine dönmüşlerdir.

Halife Ömer zamanında Kadisiye Muharebesi’ne katılmışlar sonrasında yurtlarına dönmeyerek Kufe, Basra ve Şam’a yerleşmişlerdir. Fitne olaylarında Ali’yi desteklemişlerdir.