Bayram Hoca, Karakoyunlu Devleti'nin kurucusu. Türkmenlerin Yıva boyunun Baran oymağına bağlı olan Bayram Hoca, Moğol İlhanlı Devleti'nin vârisi Celayiriler'in Erciş beyi idi. Bayram Hoca'nın 1380 yılında ölümünden sonra Karakoyunlu hanedanı kardeşinin çocukları üzerinden yürümüştür[1].

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Öztuna, Yımaz, "Devletler ve Hanedanlar, Cilt:1", Kültür Bakanlığı, Ankara (1996), s.760-761