Bayram Hoca

Bayram Hoca, Karakoyunlu Devleti'nin kurucusudur.

Oğuzlar'ın Yıva boyunun Baranlı/Baranlu oymağına bağlı olduğu düşünülen Bayram Hoca, Moğol İlhanlı Devleti'nin vârisi Celayiriler'in Erciş beyi idi. Bayram Hoca'nın 1380 yılında ölümünden sonra Karakoyunlu hanedanı kardeşinin çocukları üzerinden yürümüştür.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Öztuna, Yılmaz, "Devletler ve Hanedanlar, Cilt:1", Kültür Bakanlığı, Ankara (1996), s.760-761