Batiyal zon, göllerde ve denizlerde taban ya da dip çökeltilerinin bulunduğu tabakadır. Okyanus yüzeyinin altında -200 m ile -4000 m arasındaki tabakaya denir.[1]

Kıyı çizgisinden başlayarak gölün en derin bölgesine kadar olan tüm dipler.[2]

Kıyıdan itibaren okyanusun en derin alanına kadar olan okyanus tabanına Bentik bölge adı verilir. Bentik bölge derinlik ve içerdiği bitki türlerine göre 4 bölüme ayrılır;

  • Supralittoral zon: Su dışında kalan, fakat deniz hareketlerriyle ıslanan sahil bölgesi.
  • Littoral zon: 10 m. derinliğe kadar olan bitkili dipler.
  • Sublittoral zon: 10 m. derinlikten bitkilerin ortadan kalktığı bölgeye kadar olan dipler.
  • Derin zon: Bitkilerin olmadığı dipler.[3]

Batiyal ortam (Kıta yamacı veya kıta yokuşu ortamı)

değiştir

Kıt'a sahanlığında eğim yaklaşık 1 derece civarındadır. Kıta yamacında ise eğim ortalama 4 derecedir. Bu yüzeyler çoğu zaman düzgün olmayıp, engebelidir. Kıt'a sahanlığı ve yamaç üzerinde deniz altı kanyonları yer alır. Kıta yamacı üzerinde genellikle kırıntılı bir sedimantasyon söz konusudur. Bunun yanında kimyasal çökellerden karbonatlar da çökelebilir. Kıta yamacı ve kıta yokuşunda çökelen kırıntılılara türbidit adı verilir. Bunun yanında slumplar, moloz akmaları ve olistostromlar meydana gelebilir.[4]

Deniz ya da göllerin diplerinde yaşayan bitki ve hayvanlardır. Bazıları tabanda hareket ederek (Örn: yengeç, denizyıldızı vb.)bazıları ise hareketsiz(Sesil) (Örn: sünger, mercan, balanus vb.) olarak yaşarlar.[5]

Bentik canlılar

değiştir

Deniz ekosisteminde yaşayan bentik omurgasız organizmalar denizlerdeki besin zincirinin fitoplanktonik ve zooplanktonik organizmalardan sonraki üçüncü halkasını oluşturmaktadır.[6]

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ YILDIZ, Prof.Dr.Ayşegül (2008). "Canlıların Yaşam Ortamları" (PDF). Paleontoloji Ders notları. Sualtı Araştırmaları Derneği. 16 Aralık 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2014. 
  2. ^ http://www.nedirnedemek.com/bentik-zon-nedir-bentik-zon-ne-demek 13 Aralık 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |bentik zon
  3. ^ "DENİZ ve KIYI HABİTATLARI" (PDF). SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIĞA GEÇİŞ. 23 Aralık 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2014. 
  4. ^ "Sedimantoloji". 11 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2014. 
  5. ^ "Biyoloji". 9 Ağustos 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2014. 
  6. ^ "Deniz canlıları" (PDF). 13 Aralık 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2014.