Bentos

Canlı topluluğu (Biyoloji)

Bentos, yaşamlarını bentik bölgede sürdüren canlıların oluşturduğu topluluğa denir. Su dibindeki bitkileri inceleyen fitobentos ile su dibinde yaşamını süren canlıları inceleyen zoobentos olarak iki disipline ayrılır.