Bar (sembol bar), 100.000 Pa olarak tanımlanmış basınç birimidir. Yaklaşık olarak deniz seviyesindeki atmosfer basıncına eşittir. Mühendislik uygulamalarında (Pascal'ın çok büyük değerler alması sebebiyle yerine) kullanılabilir.

Bar göstergesi.

1 mm² ' lik bir yüzeye 0,1 N'luk kuvvetin dikey olarak etkimesi sonucu meydana gelen basınçtır.

1 bar = 105 Pa

bar (bar) SI çarpanları
Alt katlar Katlar
Değer SI sembolü Adı Değer SI sembolü Adı
10−1 bar dbar desibar 101 bar dabar dekabar
10−2 bar cbar santibar 102 bar hbar hektobar
10−3 bar mbar milibar 103 bar kbar kilobar
10−6 bar µbar mikrobar 106 bar Mbar megabar
10−9 bar nbar nanobar 109 bar Gbar gigabar
10−12 bar pbar pikobar 1012 bar Tbar terabar
10−15 bar fbar femtobar 1015 bar Pbar petabar
10−18 bar abar attobar 1018 bar Ebar egzabar
10−21 bar zbar zeptobar 1021 bar Zbar zettabar
10−24 bar ybar yoktobar 1024 bar Ybar yottabar
10−27 bar rbar rontobar 1027 bar Rbar ronnabar
10−30 bar qbar quectobar 1030 bar Qbar quettabar