Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi

Balıkesir'de bir tıp fakültesi

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5467 sayılı Kanun'un 2. maddesi uyarınca kurulmuştur.

2009-2010 eğitim-öğretim yılında 41 öğrenci ile eğitime başlamıştır.