Bahriye Çeri

Bahriye Çeri (12 Mart 1968, Samsun), Edebiyat bilimci, araştırmacı, yazar.

Yaşamı

İlk ve ortaöğretimini Ankara'da tamamladı.1988 yılında Hacettepe Üniversitesi , Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda 1992 yılında yüksek lisansını ve 1997 yılında da doktorasını bitirdi. 2013 yılında doçent unvanını aldı.

Çeri, 1990-1998 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Araştırma Görevlisi, 1998-1999 yılları arasında ise Kocaeli Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'ne geçti ve 1999-2013 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde çalıştı.Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çalışırken yarı zamanlı olarak Boğaziçi Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitelerinde dersler verdi. 2002-2004 yılları arasında Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2011-2012 öğretim yılında CERMOM (Le centre de Recherche Moyen-Orient et Meditarranée) Paris'te araştırmacı olarak bulundu. 2013 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden emekliye ayrılarak Paris'e yerleşti. Halen Paris'te yaşayan Çeri, burada araştırmalarına devam ettiği gibi Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi konusunda da çalışmaktadır. CNED (Centre national d'enseignement à distance )'de uzaktan eğitim için Türkçe eğitim programı hazırlamış, "Dünya kadınlarının ilk gerçek ansiklopedisi " , "Yaratıcı kadınların evrensel sözlüğü" gibi cümlelerle tanımlanan Le Dictionnaire universel des créatrices adlı büyük çaplı ansiklopediye 20 Türk kadın yazarının hayatını yazmış, ilave olarak 19. ve 20.yüzyılda Türk kadın dergileri ve popüler Türk romanlarını anlatan iki yazı ile de katkıda bulunmuştur.

Çeri'nin yüzün üzerinde makalesi ve on altı adet kitabı bulunmaktadır. Pek çok kitapta da bölüm yazarlığı yapmıştır. Bahriye Çeri'nin yazılarından bazıları Gündoğan Edebiyat, Littera (Edebiyat Yazıları) ,Milli Folklor, Hürriyet Gösteri, Türk Dili, Cumhuriyet Kitap, Kebikeç, Üçüncü Öyküler, Tarih ve Toplum, Ludingirra, Varlık, Kitaplık, Radikal Kitap, Hece, Türk Edebiyatı, Dergâh , Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Materialla Turcica, Journal of Turkish Studies, Revue de culture et de Literature , Renouveau Litteraire Les Annales de l'Autre Islam, International Journal of Turcologia, gibi dergilerde yayınlanmıştır.

Eserleri

Çeri'nin ürettiği eserler şu şekildedir:

1923-1938 Dönemi Türk Romanında Kadın Simurg Yayınları, İstanbul 1996.

Tarih ve Roman Boğazkesen Üzerine Yazılar, Can Yayınları, İstanbul 2001.(Haz.)

Hayal ve Hakikat, Ahmed Midhat Efendi, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2005.(Haz.ve Önsöz)

Unutulan Romanlar, Kibar Fahişe Zeynep, Padişahın Öfkesi, Nahid Sırrı Örik , Journal of Turcologia, Paris 2006.(Çev. ve Önsöz, İlhan Alemdar ile birlikte)

Sorbonne Dârülfünûnu’nda Edebiyât-ı Hakikiyye Dersleri, Ali Kemâl, Hece Yayınları, Ankara 2007.(Çevirim yazı ve Önsöz)

Ahmet Hamdi Tanpınar ve Eski Edebiyatımız Hakkındaki Görüşleri-Değişme-Gelişmeler Journal of Turcologia, Paris 2007.

Bir Cihan Kaynanası: Nahid Sırrı Örik, Hece Yayınları, Ankara 2007.

Münevver Ayaşlı Romanları, Journal of Turcologia, Paris 2008.

Yeni Türk Edebiyatı Alanında Yapılmış Tezler Bibliyografyası ,Turkuaz Yayınları, İstanbul 2009.(Didem Ardalı Büyükarman ile birlikte)

1908 Meşrutiyeti, Sanat ve Edebiyat, Bildiriler , Journal of Turcologia, Paris 2008.(Haz.)

İstanbul Edebiyat Haritası , Turing Yayınları, İstanbul 2010.

İstanbul Yazıları, Nahid Sırrı Örik , Türk Tarih Kurumu, Ankara 2011.(Haz.)

Hatıra-Roman İlişkisi ve Münevver Ayaşlı Romanları , Doğu Kitabevi, İstanbul 2013.

Ahmet Muhip Dıranas, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. 2013.(Haz.)

İzzet Ziya Edebiyatı Tuvalle Buluşturan Ressam , Kapı Yayınları, İstanbul 2014. (Ali Birinci ile birlikte)

Tarih Yazıları, Nahid Sırrı Örik , Türk Tarih Kurumu,Ankara 2019. (Haz.)

KaynakçaDüzenle