Bölgesel entegrasyon

Bölgesel entegrasyon, komşu ülkelerin ortak kurallar çerçevesinde bir araya gelmesidir. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa Birliği'nin başarısıyla diğer bölgelere de yayılmıştır. Bir bölgenin belli alanlarda sınırları kaldırması ile tüm bölgenin kalkınacağı/gelişeceği varsayımına dayanır.

Dünya üzerindeki bölgesel birlikler