Azerbaycan Özel Kolordusu

Azerbaycan Özel Kolordusu (ASC; Azerbaijani), Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin, Kafkas Deniz Süvari Tümeni veya sözde "Vahşi Tümen"in temelinden oluşan bir askeri birlikti. Rus İmparatorluk Ordusunda görev yapan 5.000 kişiden oluşan Azerbaycan Ulusal Ordusu'nun ilk askeri birimiydi.

Azerbaycan Özel Kolordusu
Etkin 26 June, 1918–January 2, 1919
Ülke Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti
Bağlılık Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri
Tipi Özel kuvvetler
Büyüklük 5,000 Kapasite
Karargah: Bakü
Savaşları Azerbaycan-Ermenistan Savaşı
Battle of Goychay (tartışmalı)
Bakü Muharebesi (1918)
Komutanlar
Genelkurmay Başkanı Habib Bey Selimov
Komutan Aliağa Şıhlinski

TarihçeDüzenle

1917'de kurulan Kafkas Deniz Süvari Tümeni, Transkafkasya Komiserliği'nin askerî birim idi. 26 Haziran 1918'de Azerbaycan hükümeti, Azerbaycan Özel Kolordusu'nu kurdu. Bu askeri birlik, Savage Bölümünde görev yapan 5.000 kişiden oluşuyordu.[1]

Arması gümüş renkli, sekiz köşeli bir yıldız ve bir hilaldi.

Kolordu kısa sürede yeniden kuruldu. Belgeler, Özel Kolordu komutanlığının kaldırıldığını gösteriyor. 13 Ağustos'ta imzalanan Kafkas İslam Ordusu'nun emri uyarınca, Özel Kolordu'dan sorumlu bir komutanı olmamalı ve tümenleri Kafkasya İslam Ordusu'na bağlı olmalıdır. Komutanlığın kaldırılmasıyla Özel Kolordu'nun yüksek rütbeli subayları da görevden alındı.

2 Eylül 1918'de Özel Kolordu yeniden kuruldu ve teğmen Aliağa Şıhlinski kolordu komutanı olurken, Albay Habib Bey Salimov kurmay başkanı oldu. Başlangıçta, Özel Kolordu içinde iki piyade tümeni vardı. 1. Piyade Tümeni komutanı Albay Cemil Cahit Bey, 2. Piyade Tümeni komutanı ise Osmanlı subayı Nazım Bey'di. Her kısım üç piyade alayından oluşuyordu. Ekim 1918'de, tümen 3 süvari, 1 sınır ve 1 piyade alayından oluşuyordu.

Özel Kolordu'nun varlığı, Savaş Bakanlığı'nın restorasyonundan sonra resmîleşti. Özel Kolordu Komutanlığı ve faaliyetleri, Savaş Bakanlığı'nın elinde toplandı. 15 Kasım 1918'de Özel Kolordu Genelkurmay Başkanı Habib Bey Salimov, Azebaycan Milli Ordusu Kurmay Başkanlığı'na atandı. 29 Aralık 1918'de Aliağa Şıhlinski, Savaş Bakanlığı yardımcılığına atandı. Özel Kolordu'nun yüksek rütbeli memurlarının çoğu yeni görevlere atandı. 2 Ocak 1919'da Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Parlamentosu'nun kararıyla Azerbaycan Özel Kolordusu kaldırıldı.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Faz

Konuyla ilgili yayınlarDüzenle

  • Azərbaycan ordusu (1918-1920). Baku: Hərbi nəşriyyat. 1998. 
  • Армия Мусаватского Азербайджана,. Baku. 1928.