Azade, ikinci dizesi olmadan anlam ifade edebilen tek dizelik ve vezinli nazım şeklidir. Bazen bir beyitteki iki mısranın birbirleriyle ilişkisi olmaz. Buna da azade denir. Azadeler genellikle ders vermek ya da nükte etmek amacıyla yazılmıştır. Birçok beyit de bir dizesi unutularak azade şeklinde söylenegelmiştir.

ÖrneklerDüzenle

Sorsalar mağdurunu gaddar kendin gösterir.
Koca Râgıp Paşa

Türkçe ağzımda annemin sütüdür.
Yahya Kemal

KaynakçaDüzenle

  • Mustafa İsen, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, 2002