Ayrık matematik

ayrık matematiksel yapılar hakkındaki çalışma

Ayrık matematik veya bazen kullanılan diğer adıyla sonlu matematik ya da kesikli matematik, matematiğin ayrık yapılarıyla ilgilenen süreklilik içermeyen konularını kapsayan matematik dalıdır.

Algoritmalar ayrık matematiğin önemli bir dalıdır.
Çizgeler ayrık matematikte sıklıkla kullanılır.

Ayrık matematik son yıllarda bilgisayar mühendisliği uygulamalarındaki kullanımı nedeniyle ünlenmiştir. Bilgisayar biliminin temelidir.

Ayrık matematik, şu konu başlıklarını içerir:

Ayrık matematikçiler değiştir

Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir