Ayrışma

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Ayrışma ile şu maddeler kastedilmiş olabilir:

  • Ayrışma (biyoloji), organik maddelerin, maddenin daha basit formlarına ayrıldığı süreç.
  • Ayrışma (jeoloji), yerkabuğunu oluşturan kayaçların yüzey kısımlarında fiziksel ve kimyasal etkenlerle meydana gelen değişimler..
  • Ayrışma (kimya), moleküllerin (veya tuzlar veya bileşikler gibi iyonik bileşiklerin) atomlar, iyonlar veya radikaller gibi daha küçük parçacıklara ayrıldığı genel bir süreç.