Aynallu

Aynallu; Inallu; Inanlu dili olarak da adlandırılır. Aynallular, İran'da yaşayan ve tahmini olarak 7.000 kişiden oluştuğu düşünülen Türk etnik grubudur. Dilleri Oğuzcanın güney koluna dahil olup Afşarca ve Kaşgayca ile benzerlikleri çoktur. Etnologlar bu diyalektiği Güney Azericeye dahil etseler de gerçekte Oğuzcanın güney koluna dahildir.

İnallu Aşireti, Cemaatleri(obaları) (1453-1650]
Alplu Avşarıobası Avşar
Alayundlu obası Alayundlu
Alayuntlu ve Çıraklu obası Alayundlu
Alisi Hacılu obası Avşar
Ayağı büyük obası Avşar
Azak obası Eymür
Alabaş obası Avşar
Altunhan obası Avşar
Arşıncı ve Sarı İnallu obası Avşar
Ayağı Büyük obası Avşar
Aygudlu obası Bayad
Baranlu obası Yıva
Basma Kozaklu obası Eymür
Bayraklu obası Eymür
Beğ Ömerlü obası Avşar
Beni Karalu obası Bayad
Bozanlu obası Eymür
Bozca Tumanlu obası Eymür
Çakır Alilü obası Eymür
Çaklırlu obası Eymür
Çamatarlu obası Eymür
Çay Basmazlu obası Eymür
Çokun obası Döğer
Dede Fakih oğlu obası Avşar
Dokuz obası Eymür
Dumanlu obası Avşar
Durdu oğlu obası Avşar
Emir Ali obası Eymür
Emir Alilü obası Eymür
Emir obası Eymür
Emirlü Mahallesi obası Avşar
Emtile Beğ Durak obası Eymür
Gayınlu obası Avşar
Gökpirlü obası Avşar
Hacı Karalu obası Avşar
Hacı Zekeriya obası Eymür
Hamza Beğ obası Eymür
Hilallu obası Avşar
İnal obası Avşar
İnal hacılu obası Avşar
İnal Avşarı obası Avşar
İnallu obası Avşar
İnallu Kalalu obası Avşar
İnallu ma'a Dokuz obası Avşar
İsa Hacılu obası Eymür
İsmaillü Mahhallesi obası Avşar
Kara Musa obası Avşar
Kara Musalu obası Bayad
Karakoyunlu obası Yıva
Karacalu obası Avşar
Karacalu Avşarı obası Avşar
Kara Yakublu obası Avşar
Karacalu obası Avşar
Karalu-ı diğer obası Bayad
Karlu Hacılu obası Eymür
Keçilü obası Avşar
Kırımlu obası Eymür
Kızıklu obası Kızık
Kızıllu Avşar
Konarlu obası Kınık
Koyunluca obası Eymür
Kulalu obası Eymür
Kulu obası Eymür
Kurd obası Eymür
Kurdlar obası Eymür
Polad Hacılu obası Eymür
Sekiz Avşarı obası Avşar
Sevindik obası Eymür
Sultan Ahmed obası Eymür
Şam Bayadı obası Bayad
Ümranlu obası Eymür
Zekeriya Hacılu obası Avşar