Avrupa İstatistik Ofisi

Avrupa İstatistik Ofisi ya da kısaca Eurostat, Avrupa Komisyonu'nun bünyesinde yer alan ve merkezi Lüksemburg'da bulunan bir genel müdürlüktür. Kurumun temel amacı Avrupa çapında yürüttüğü anket çalışmalarıyla Avrupa Birliği'ne istatistikî bilgiler sağlamaktır. Kurum, Avrobarometre aracılığıyla Avrupa Birliği üyesi ülkeler, birliğe aday ülkeler ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi ülkelerde elde ettiği istatistikî verileri, Avrupa Birliği kurumlarına, ulusal yönetimlere ve kamuoyuna iletir. Kurumun bilgilerine basın yayın organları üzerinden ya da resmî genel ağ sayfasından ulaşılabilir.

Genel müdürler değiştir

Rolf Wagenführ (DE) 1952-66
Raymond Dumas (FR) 1966-73
Jaques Mayer (FR) 1973-77
Aage Dornonville de la Cour (DK) 1977-82
Pieter de Geus (NL) 1982-84
Silvio Ronchetti (IT) 1984-87
Yves Franchet (FR) 1987-03
Michel Vanden Abeele (BE) 2003-04
Günther Hahnreich (AT) 2004-06
Hervé Carré (FR) 2006-08
Walter Radermacher (DE) 2008-günümüz

Dış bağlantılar değiştir