Avrupa'da liberalizm

siyasi hareket
Konu hakkında daha genel ve kapsamlı bilgi için Liberalizm başlığına bakınız.

Genel olarak, Avrupa'da liberalizm kişisel özgürlükler ile anayasal olarak sınırlandırılmış ve demoratik olarak sorumlu bir devlet geleneğini destekleyen bir siyasi harekettir. Çoğunlukla bu düşünce, devletin yoksulluğu ve diğer sosyal sorunları azaltacak eylemlerde bulunması fakat bunu yaparken toplum yapısında radikal değişikliklere gitmemesi gerektiği inancını da kapsar.

Avrupalı liberaller ekonomiye hükûmet müdahalesi derecesine göre bölünmüştür, fakat çoğunlukla sınırlı bir müdahaleye benimsemişlerdir. Günümüzde Avrupalı liberal partilerin çoğu muhafazakâr liberalizme bağlı kalırken küçük bir kısmı sosyal liberalizm ilkelerini benimsemiştir.[1]

Liberal uygulamalarDüzenle

Liberal siyasi partilerin, sosyal bilimcilerin parti manifestolarından okuduğu ya da görünüşte liberal olan partilerin eylemlerinden çıkardıkları özelleşmiş politikaları vardır. Aşağıda listelenen kaynaklar şu an Avrupa'daki bazı liberal tutumları örneklemektedir:

KaynakçaDüzenle