Ave Maria

Ave Maria[1] (İngilizceHail Mary; TürkçeSelam Sana ey Meryem), İsa'nın annesi Kutsal Bakire Meryem'in şefaatını isteyen geleneksel bir Katolik duasıdır.

Roma Katolikliği'nde dua, Tespih (İngilizceRosary) ve Angelus dualarının temelini oluşturur. Oryantal Ortodoks Kiliselerinde, Doğu Ortodoks ve Doğu Katolik Kiliselerinde, benzer bir dua hem resmi ayinlerde hem Yunanca hem de çevirilerde kullanılmaktadır. Ayrıca, Anglikanlar, Bağımsız Katolikler ve Eski Katolikler dahil olmak üzere, Hristiyanlığın Katolik geleneği dahilindeki birçok grup tarafından kullanılmaktadır.

Büyük ölçüde, Luka İncili'ndeki iki ifadeye dayanan dua, çeşitli geleneklerde farklı biçimlerdedir. Genellikle müzik ile söylenmektedir.

İncil kaynağı değiştir

Dua, Aziz Luka İncili'nde Meryem'e iki defa selam verir: "Selâm, Rab seninledir." ve "Sen kadınlar arasında mübareksin, karnının semeresi de mübarektir." 13. yüzyılın ortalarında Batı Avrupa’da dua, sadece bu sözlerden ibaretti; "Hail" kelimesinden sonra sadece "Mary" kelimesinin eklenişi, duadaki Aziz Thomas Aquinas yorumundan açıkça kaynaklanmaktadır.

Aziz Luka İncili'ndeki iki pasajdan ilki, aslen Koini Yunancasıyla yazılmıştır ve Melek Cebrail'in selamlamasıdır. Selamlamanın başlaması χαῖρε, chaíre, "Hail" olarak çevrilmiştir ve anlamı ise "sevinmek" ya da "memnun olmak"tır. Bu, Aziz Luka İncili''nin yazıldığı ve Modern Yunancada aynı anlamda kullanılmaya devam eden normal bir karşılamaydı.

İkinci pasaj, Luka 1:42'de Elisabet'in Meryem'i selamlamasından alınmıştır: "Sen kadınlar arasında mübareksin, karnının semeresi de mübarektir." İki pasaj birlikte ele alınınca Luka 1. bölümde Meryem iki pasajda toplam iki defa selamlanmaktadır.

Dua değiştir

Latince

Ávē Marī́a, grā́tiā plḗna,
Dóminus tḗcum.
Benedícta tū in muliéribus,
et benedíctus frū́ctus véntris túī, Iḗsūs.[2]
Sā́ncta Marī́a, Mā́ter Déī,
ṓrā prō nṓbīs peccātṓribus,
nunc et in hṓrā mórtis nóstrae. Āmēn.

Türkçe

Selam sana,
Allah’ın en sevgili kulu Meryem,
Rab seninledir.
Kadınların en mübareği sensin
ve mübarektir senin evladın İsa.
Aziz Meryem, Allah’ın annesi,
Biz günahkarlar için
şimdi ve ölüm saatimizde
dua eyle.
Amin.

Kaynakça değiştir

  1. ^ New Catholic Encyclopedia - Second Edition (İngilizce). Thomson and Gale. 2003. ss. 616-617 Cilt 6 ISBN 0-7876-4010-7. 
  2. ^ "edition" (PDF). 26 Mart 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 25 Kasım 2020.