Ave Maria

Ave Maria (İngilizceHail Mary; TürkçeSelam Meryem), İsa'nın annesi Kutsal Bakire Meryem'in şefaatını isteyen geleneksel bir Katolik duasıdır. Roma Katolikliği'nde dua, Rosary ve Angelus dualarının temelini oluşturur. Oryantal Ortodoks Kiliselerinde, Doğu Ortodoks ve Doğu Katolik Kiliselerinde, benzer bir dua hem resmi ayinlerde hem Yunanca hem de çevirilerde kullanılmaktadır. Ayrıca, Anglikanlar, Bağımsız Katolikler ve Eski Katolikler dahil olmak üzere, Hristiyanlığın Katolik geleneği dahilindeki birçok grup tarafından kullanılmaktadır.

Büyük ölçüde, Luka İncili'ndeki iki ifadeye dayanan dua, çeşitli geleneklerde farklı biçimlerdedir. Genellikle müzik ile söylenmektedir.

İncil kaynağıDüzenle

Dua, Aziz Luka İncili'nde Meryem'e iki defa selam verir: "Selâm, Rab seninledir." ve "Sen kadınlar arasında mübareksin, karnının semeresi de mübarektir." 13. yüzyılın ortalarında Batı Avrupa’da dua, sadece bu sözlerden ibaretti; "Hail" kelimesinden sonra sadece "Mary" kelimesinin eklenişi, duadaki Aziz Thomas Aquinas yorumundan açıkça kaynaklanmaktadır.

Aziz Luka İncili'ndeki iki pasajdan ilki, aslen Koini Yunancasıyla yazılmıştır ve Melek Cebrail'in selamlamasıdır. Selamlamanın başlaması χαῖρε, chaíre, "Hail" olarak çevrilmiştir ve anlamı ise "sevinmek" ya da "memnun olmak"tır. Bu, Aziz Luka İncili''nin yazıldığı ve Modern Yunancada aynı anlamda kullanılmaya devam eden normal bir karşılamaydı.

İkinci pasaj, Luka 1:42'de Elisabet'in Meryem'i selamlamasından alınmıştır: "Sen kadınlar arasında mübareksin, karnının semeresi de mübarektir." İki pasaj birlikte ele alınınca Luka 1. bölümde Meryem iki pasajda toplam iki defa selamlanmaktadır.