Atom kütlesi (ma) bir atomun kütlesini belirtir, bazen Atomik kütle birimi (akb) olarak ifade edilir. Bazen de relative atom kütlesi, ortalama kütle ve atomik ağırlık olarak ifade edilir. Ancak günümüzde tek bir atomun kütlesini hesaplamak imkânsızdır. Onun için kütlesi hesaplanacak atoma referans bir atom seçilir. Bu referans atomu, tüm atomlar için karbon (C)'dur.

Bunun sebebi doğada çok bulunması ve izotopunun az olmasıdır.

Atom kütlesi Uluslararası Birim Sistemi'ne (SI) göre şu şekilde hesaplanır.

n molü, m kütleyi, MA ise atom kütlesini belirtir.