Atma türkü

Atma türkü, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde iki veya daha çok kişi arasında düğün veya yayla şenliklerinde 7'li hece ölçüsüne göre irticalen söylenen halk şiiri tarzının adıdır. Rize bölgesinde kesme türkü adıyla bilinmektedir. Çoğunlukla (x-a-x-a) veya daha seyrek (a-a-x-a) kafiye düzenine göre söylenmektedir.

ÖrneklerDüzenle

Paşundaki çomberun
Otuz içi dali var
E giz senun gocanun
Bir şamarluk hali var

Atma türkü atarum
Yüreğini yakarum
Eski çaruklarini
Boğazına takarum

KaynakçaDüzenle