Atlantik Bildirisi

savaş sonrası için Müttefik hedeflerini tanımlayan 1941 tarihli Anglo-Amerikan politik bildirisi

Atlantik Bildirisi, 9 Ağustos 1941 tarihinde Müttefikler, II. Dünya Savaşı sırasında, savaşın yürütülmesini sağlamak ve zafere ulaşabilmek için alınacak önlemleri saptamak maksadıyla, çeşitli toplantılar yapmış olup, bu toplantılardan ilki, Başkan Franklin D. Roosevelt ile Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill arasında olmuştur.

9 Ağustos 1941 tarihinde yapılan toplantı sonucunda; iki devlet topraklarını genişletmek istemediklerini, bütün uluslara sınırları içinde güvenle yaşamak olanaklarını sağlayacak bir barışın yapılmasını arzuladıklarını bir bildiri ile açıkladılar. Atlantik Bildirisi olarak tanınan bu belge, liderlerce kabul edildi ve 14 Ağustos 1941'de ortak bir bildiri yayınlandı.

Bildiri maddelerinin özeti değiştir

  • Savaştan sonra toprak kazanılmayacak.
  • Halkların onayı alınmadan toprak değişikliği yapılmayacak.
  • Milletler kendi geleceklerini kendileri tayin edebilecek. (self-determinasyon)
  • Uluslararası mecrada iş birliği gerçekleştirilip, geliştirilecek.
  • Temel ham maddelerden eşit biçimde faydalanılacak.
  • İnsanlar korkudan ve açlıktan kurtarılacak.
  • Açık denizlerde ticaret serbestliği mümkün olabilecek.
  • Mihver devletler silahtan arındırılıp savaştan sonra da topyekûn silahsızlanmaya gidilecek.[1]

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ Gürün, Kamuran. Savaşan Dünya ve Türkiye (Savaş 1939-1945). ss. 264-265. ISBN 9751012562.